Gasdetektering

FAB detect AB

Genom vårt dotterbolag FAB detect AB erbjuder vi en mängd olika gasdetektorer, från enkla portabla detektorer till komplexa gasövervakningssystem.

Vi har omfattande erfarenhet av gasdetektering för renrum, tillverkning, vatten och avfall, biogas samt sjukhus.

Med hjälp av ett ackrediterat kalibreringslaboratorie (ISO 17025) kan kalibrering, service och reparation ske antingen hos oss eller hos kund över hela Skandinavien, Finland och Baltikum.

För mer information om produkter och tjänster inom gasdetektering, kontakta oss eller besök FAB Detects hemsida.

Our company is credit worthy according to Bisnode's credit assessment system that is based on a number of decision rules. This credit rating is updated on a daily basis, and always shows the current rating and date.