Personal

Jonas Andersson
Verkställande Direktör

jonas.andersson@fabsupport.se
08-562 033 30

Kemiingenjör med MBA-examen. Koordinerar försäljning med övergripande ansvar för gasrening, III-V-material och metalorganer.

Bengt Andersson
Projektledare

bengt@fabdetect.se
08-562 033 31

Elektroingenjör. Grundare av FAB Support 1995. Bakgrund inom forskning och utveckling, tillverkning av ”wafers”, GaA- samt Si-enheter.

Gustav Glans
Säljare

gustav@fabdetect.se
08-562 033 33

Försäljare av gasdetekteringssystem. Bakgrund inom försäljning och administration.

Elina Karlsson
Säljare och administratör

elina.karlsson@fabsupport.se
08-562 033 39

Försäljare av metalorganer och leveranser, gasrenare och scrubbers.

Sai Bhalerao
Säljare och administratör

sai.bhalerao@fabsupport.se
08-562 033 35

Försäljare av gasdetekteringssystem. Marknadsföring och dokumentation.

Kristina Bäck
Ekonomiansvarig

kristina.back@fabsupport.se
08-562 033 40

Bokföring och personalansvar.

Ralf Westphalen
Tillämpningsspecialist

ralf.westphalen@fabsupport.se
08-562 033 36

Fysiker. Över 15 års erfarenhet som servicetekniker i renrumsmiljöer för forskning och utveckling samt produktion av optoelektronik och elektroniska InP- och GaA-enheter. 8 års erfarenhet i Tyskland och Frankrike.

Anders Kudynowski
Projektledare

anders@fabdetect.se
08-562 033 34

Elektroingenjör. Över 20 års erfarenhet som servicetekniker för utrustning och processer som hanterar enheter integrerade på silicon samt optoelektroniska enheter på III/V-material.

Tim Ekeblad
Service

tim@fabdetect.se
08-562 033 38

Gasreningssystem och gasdetektering.

Pontus Robles
Service

pontus@fabdetect.se
08-562 033 32

Gasreningssystem och gasdetektering.

Our company is credit worthy according to Bisnode's credit assessment system that is based on a number of decision rules. This credit rating is updated on a daily basis, and always shows the current rating and date.