Personal

PERSONAL

Jonas Andersson
Verkställande Direktör

Kemiingenjör med MBA-examen. Koordinerar försäljning med övergripande ansvar för gasrening, III-V-material och metalorganer.

Bengt Andersson
Projektledare

Elektroingenjör. Grundare av FAB Support 1995. Bakgrund inom forskning och utveckling, tillverkning av ”wafers”, GaA- samt Si-enheter.

Gustav Glans
Säljare

Försäljare av gasdetekteringssystem. Bakgrund inom försäljning och administration.

Elina Karlsson
Säljare och administratör

Försäljare av metalorganer och leveranser, gasrenare och scrubbers.

Petronella Holmberg
Säljare och administratör

Försäljare av metalorganer och leveranser, gasrenare och scrubbers.

Anders Kudynowski
Projektledare

Elektroingenjör. Över 20 års erfarenhet som servicetekniker för utrustning och processer som hanterar enheter integrerade på silicon samt optoelektroniska enheter på III/V-material.

Ralf Westphalen
Tillämpningsspecialist

Fysiker. Över 15 års erfarenhet som servicetekniker i renrumsmiljöer för forskning och utveckling samt produktion av optoelektronik och elektroniska InP- och GaA-enheter. 8 års erfarenhet i Tyskland och Frankrike.

Kristina Bäck
Ekonomiansvarig

Bokföring och personalansvar.

Tim Ekeblad
Service

Gasreningssystem och gasdetektering.

Pontus Robles
Service

Gasreningssystem och gasdetektering.