Vi erbjuder

 • Miljö och säkerhet
  • Säkerhetsrådgivning vid transport av farligt gods
  • Assistans vid hantering av farligt avfall
 • Service och Underhåll
  • Byte av cylinder till farliga gaser och kemikalier
  • Avinstallation av utrustning
 • Gas-detektering

Our company is credit worthy according to Bisnode's credit assessment system that is based on a number of decision rules. This credit rating is updated on a daily basis, and always shows the current rating and date.