Gasdetektering

FAB Detect AB

Genom vårt dotterbolag FAB Detect erbjuder vi en mängd olika gasdetektorer, från enkla portabla detektorer till komplexa gasövervakningssystem.

Vi har omfattande erfarenhet av gasdetektering för renrum, tillverkning, vatten och avfall, biogas samt sjukhus.

Med hjälp av ett ackrediterat kalibreringslaboratorie (ISO 17025) kan kalibrering, service och reparation ske antingen hos oss eller hos kund över hela Skandinavien, Finland och Baltikum.

För mer information om produkter och tjänster inom gasdetektering, kontakta oss eller besök FAB Detects hemsida.