Millipore

Integritest® Filter Test Instrument serie 4 och 5

FAB Support AB har varit ett servicecenter för MILLIPORE MERCK Integritest® Instrument-serie 4 och 5 sedan 2006. Centret är fullt utrustat med applicerbara testinstrument, specialverktyg och reservdelar. Våra servicetekniker är godkända av MERCK för Integritest IT4 och IT5. Vi genomför kalibrering på plats och support i Danmark, Norge, Finland, Sverige samt i baltiska stater. Vi är även utsedda att vara ett reparationscenter.

Integritest® 4 Series

Integritest® 5 Series

-> Läs mer om Integritest® 4 och 5 Series hos MERCK