Vi erbjuder

 • Miljö och säkerhet
  • Säkerhetsrådgivning vid transport av farligt gods
  • Assistans vid hantering av farligt avfall
 • Service och Underhåll
  • Merck Millipore Integritest IT4
  • Byte av cylinder till farliga gaser och kemikalier
  • Avinstallation av utrustning
 • Gas-detektering